hydral logo
scroll down
arrow Let’s start... better, smart, Your business

NOWA TECHNOLOGIA WYPIERA TRADYCJĘ

Coraz mniej siły roboczej, coraz szybsze terminy realizacji, coraz większe oczekiwania dla elastyczności obiektów (zmiany funkcji) – oto wyzwania współczesnego budownictwa. Naprzeciw nim wychodzi HYDRAL MODULAR, z ofertą rozwiązań modułowych XXI wieku. Obiekty stworzone w konstrukcji modułowej można demontować i przenosić w dowolne, odpowiednio przygotowane miejsce, a czas powstania obiektu jest znacznie szybszy w porównaniu z budownictwem „tradycyjnym”.

Hydral Modular Budownictwo Modułowe Polska

SYNERGIA – SPÓŁKI ZALEŻNE

Grupa spółek działająca w przemyśle metalurgicznym i budownictwa od 2010 roku. Z uwagi na szerokie pole działalności, spółki Grupy Kapitałowej HYDRAL uzupełniają się i współpracują dla osiągnięcia najlepszych wyników realizowanych przedsięwzięć. Kompleksowo, w jednym miejscu

Spółka HYDRAL MODULAR posiada zakład produkcyjny na terenie Wrocławia i jest to pierwszy z zakładów tej Spółki. W chwili obecnej realizowana jest budowa kolejnego zakładu w powiecie wrocławskim.

Poznaj wszystkie obszary działalności niżej